Település:
Budapest, 4. kerület

Létrehozva:
2022-01-03 00:08:47


Újpest tűzoltó múzeum.


A magyar tűzoltás emlékeinek megőrzése, katasztrófavédelem bemutatása.

Tűzoltóemlékek magyarországi gyűjtéséről és megőrzéséről már 1813-tól van adatunk:

Becher Jakab gyűjteménye – a pesti egyemeletes házának emeletén berendezett kiállításon –

az 1810. évi nagy tabáni tűzvész maradványait mutatta be.

Magyarországi nagyobb kiállításokon – így az 1842. évi első hazai iparkiállításon,

az 1885. évi Országos Kiállításon és az 1896. évi Ezredévi Kiállításon – kerültek

bemutatásra kisebb-nagyobb tűzoltósági anyagok. 

A Budapesti Önkéntes Tűzoltó Egylet korán kialakította tanszergyűjteményét és a

házi múzeumát. 1873-ban államsegélyt kaptak, hogy elősegítsék a vidéki tűzoltóságok

kiképzését. E feladat teljesítését segítette elő a tanszergyűjtemény és a házi múzeum.

Az 1891-ben kiadott alapszabályukban a múzeum- és a könyvtárőr feladatát is szabályozták: 

„A múzeum és a könyvtárőr kötelessége úgy a múzeumot, mint a könyvtárat gyűjtése által

gyarapítani, a meglévő múzeumi tárgyakat és könyveket felelősség terhe mellett gondozni

és azokról leltárt vezetni. Köteles továbbá időről-időre a múzeum és könyvtár állásáról a

parancsnokságnak jelentést és azoknak esetleges vásárlások útján való gyarapítása iránt

előterjesztést tenni.”

A budapesti tűzoltók házi múzeuma a Kun utcai laktanyában, 1905-ben

A Köhler és a Seltenhofer tűzoltószergyárak szintén rendelkeztek tanszergyűjteménnyel

és házi múzeummal, de tanszergyűjteményeket a nagyobb városok – például Győr,

Debrecen, Szeged – tűzoltóságai is létrehoztak. 

Köhler István 54 darabból álló gyűjteményében 18 komplett kézi működtetésű

fecskendő mellett 34 fecskendőszerkezet is volt. Mária Terézia korától szemléltette a

hazai tűzoltófecskendő fejlődését. Az 1904-ben Budapesten rendezett III. Nemzetközi

Tűzvédelmi Kongresszus és kiállítás alkalmával külön pavilonban kerültek bemutatásra.

Katasztrófavédelem

Köhler István fecskendői az 1904-es nemzetközi tűzvédelmi kiállításon

A fővárosi hivatásos tűzoltóság kérésére 1925. április 27-én a Magyar Országos Tűzoltó

Szövetség elnökségi ülésén a szövetség tulajdonát képező muzeális értékű és oktató tárgyakat –

a tulajdonjog fenntartásával – a fővárosi tűzoltóságnak adta át elhelyezés és megőrzés céljából.

Ugyanide kerültek gróf Széchenyi Ödön hagyatékából a Bálint fia által adományozott ereklyék,

díszoklevelek, fényképek és egyenruházati tárgyak. 

1936-ban Dósa Balázs, a pomázi járás tűzrendészeti főfelügyelője az általa szerkesztett 

Tűzoltóévkönyvben sürgette a múzeum megalakítását. 

A tűzoltómúzeum létrehozása, elhelyezése, az első ideiglenes kiállítás

1953. június 5-én a Gépipari Tudományos Egyesület segélykérő levélben fordult a tűzoltósághoz, 

„hogy az országban még található, muzeális értékű tűzoltó fecskendőket megfelelő védelemben

részesítsék, hogy azok majd a Műszaki Múzeumban elhelyezhetőek legyenek”. A levél a 24. órában

érkezett ahhoz, hogy a még megmaradt emlékekből egy kiállítás létrehozásához szükséges tárgyi

emlékeket, majd a gyűjtést folytatva egy múzeumra valót még összeszedhessenek.

Az első állandó kiállítás

Ekkor még külföldön nem volt olyan tűzoltómúzeum, amelyik a tűzvédelem fejlődését

átfogóan ismertette volna. Az állandó kiállítás a tűzvédelem történetét, az embernek

a tűz ellen folytatott harcát, e küzdelem egyes állomásait, eredményeit mutatta be

,a szemléltetés akkori legkorszerűbb eszközeivel.

A kiállítás első részében – amely eredetileg hét, majd később öt egyenlő alapterületű

helyiségből állt – a tűzoltás történetének emlékeit állították ki a legrégebbi időktől az

I. világháborúig, a második részben pedig – eredetileg öt helyiségben – a II. világháború

utáni anyagot helyezték el. 

A folyosó részen különleges kiegészítő anyagok kaptak helyet, így bemutatásra került a

tűzoltó-készülékek fejlődése, a világítási és fűtési módok tűzveszélyének alakulása az idők

folyamán, továbbá a tűz elleni harcban hősi halált halt tűzoltók emlékanyaga. 

A kézi működtetésű előkocsis mozdonyfecskendő vonulását Szilágyi Margit „Riadó” című

szoborkompozíciója örökíti meg.

Új feladatként jelentkezett a polgári védelem történeti emlékeinek gyűjtése és bemutatása. 

Komoly kutatómunkát követően Óvóhely, ahol átélhető a történelem címmel 2013. október

9-én nyitottuk meg a polgári védelem történetét bemutató új állandó kiállításunkat, amely a

Múzeum épülete alatt található valódi óvóhelyen került kialakításra.

forrás: tüzoltómúzeum.hu

 

 

 

 

Weblapok webáruháza ajánló

További webáruházi ajánlatok »

 

Városi magazin cikkek

További magazin cikkek »

 

Városi magazin cikkek

További magazin cikkek »

 

Helyi látnivalók

További helyi látnivalók »